Cristaleria Tama en Facebook

Vidre laminar de seguretat

Vidres obtinguts mitjançant la unió de 2 o més llunes al costat d’una o diverses làmines de butiral, aconseguint amb això un vidre de seguretat.

  • Ofrecen una elevada seguridad al no producirse desprendimiento de fragmentos en caso de rotura.
  • Ofereixen una elevada seguretat en no produir despreniment de fragments en cas de trencament.
  • Possibilitat de fabricació en doble vidre i ser combinat amb múltiples tipus de vidre.
  • Absorbeixen la radiació de raigs ultraviolats en més d’un 99%.

En l’actualitat la normativa europea divideix el vidre laminat en quatre grups:

  1. Seguretat d’ús: resistents a l’impacte d’un cos tou.
  2. Anti-agressió: Ofereixen seguretat davant d’atacs intencionats.
  3. Antibala: Protecció front armes de foc.
  4. Anti-explosió: Oferint protecció davant explosions i les seves ones expansives.

Independentment a les prestacions de seguretat el vidre laminar ofereix multitud de prestacions: Millor acústica, decoració …

laminar_1
laminar_2