Cristaleria Tama en Facebook

Processos

Magatzem

Disposem de magatzem aeri automàtic per a vidre de 6000×3210 mm. que ens permet realitzar una classificació de productes i alimentar de forma automatitzada les lìnies de tall. Això ens facilita treballar un format de fulla jumbo amb un alt nivell de seguretat en tot el procés.

Vidre monolític

Disposem de maquinària per al tall de vidre monolític de 3 mm fins a 20 mm de gruix de gran precisió i qualitat de tall.

Les nostres línies de tall aquesta preparades per treballar capes magnetrónicas de forma totalment automatitzada.

Podem tallar tot tipus de formes en vidre plà realitzant la digitalització sobre les plantilles facilitades pel client o sense necessitat de plantilla si la mateixa es troba dins del nostre catàleg de formes predeterminades

Vidre laminat

En el tall de vidre laminat comptem amb maquinària d’última generació preparada per treballar amb grans gruixos i múltiples butirals.

Podem tallar vidres laminats comuns a partir de 3 + 3.1 mm gruix fins laminars amb multibutiral de seguretat antirobatori. Tot això amb la possibilitat de produïr volums de grans dimensions de fins a 6000 mm.

Doble vidre aïllant

Línia de fabricació doble vidre Aislaglas© preparada per realitzar des d’unitats comuns fins dobles envidraments estructurals per a mur cortina

Disposem dels mitjans per a realitzar volums amb prestacions addicionals de control solar, baixos emissius, capes selectives, gas argó … amb la possibilitat de realitzar segellat perimetral amb polisulfur o silicona estructural i costats decalats segons requereixi el projecte.

Podem fabricar de forma automàtica volums de grans dimensions fins 5000×2700 mm de forma totalment automatitzada

Manufactures

En manufactura podem realitzar diferents acabats en cantells així com altres manufactures:

cantells polits, sorrejats i esbiaixades a diferents graus …

trepants, taquilles, caixes, esquadres, puntes romes, cantonades, osques …

Transport vidre

Disposem de vehicles propis amb diferents capacitats per realitzar el transport i descàrrega quotidiana de vidre. També oferim servei de suport i assessorament per al transport i col·locació de volums amb grans dimensions.

Departament técnic

El nostre departament tècnic Comercial està disponible per donar resposta a tots els seus projectes oferint els productes que s’adaptin millor a cada necessitat. Per a això ens adaptem a l’evolució permanent del mercat i nous productes.

Podem assessorar-lo en vidres especials, propietats de determinats tipus de vidre, possibilitats de fabricació depenent de dimensions i lloc d’instal·lació.

Mitjans auxiliars

El posem en contacte amb els millors especialistes per a la col·locació amb grua de tot tipus de vidres. Buscar la millor opció per realitzar la col·locació depenent de la distància, el lloc així com les dimensions i pes del vidre per treballar de forma còmoda i segura.

Tornar dalt