Cristaleria Tama en Facebook

Doble vidre Aislaglas

El doble vidre Aislaglas és un vidre aïllant tèrmic format per dos o més llunes de vidre separades entre si per un perfil d’alumini farcit d’un tamís molecular que absorbeix la humitat residual, evitant l’aparició de condensacions a l’interior de la cambra d’aire així formada.

Al perfil separador d’alumini, farcit d’un tamís molecular deshidratant, se li aplica un cordó de butil (primer segellant). El perfil, un cop aplicat el cordó de butil, serà posicionat entre els vidres del vidre formant així la cambra d’aire. Un cop ensamblat s’aplica un segon segellant (polisulfur o silicona) entre la part posterior del perfil separador i la vora exterior dels vidres. Amb aquesta segona barrera aïllant s’obté la total hermeticitat del vidre.

Tots els envidraments CTE AÏLLANT AISLAGLAS porten imprès un segell sobre un dels seus vidres identificant el fabricant i la data de fabricació. A més d’aquest segell, AISLAGLAS apareix imprès també al perfil interior d’alumini.

Garantia doble vidre Aislaglas

Els dobles envidraments estan garantits per un període de 10 anys contra tot defecte que disminueixi la visibilitat a causa de condensació o dipòsit de pols sobre les cares internes dels dos vidres transparents.

 
aislaglas_3
 

Aquesta garantia és vàlida sempre que s’hagin respectat les condicions normals d’utilització AISLAGLAS

aislaglas_1
aislaglas_2